🌢 News & Hot topics HERE ! // πŸ§Ÿβ€β™‚οΈ Celebrate with us and win our exclusive Halloween badge HERE!! // πŸŽ€ Discover all King games HERE !

General

All global competitions - everyone is welcome!

Discussion List

General

Started By
Replies
Views
Most Recent
67
221
114
1.8K
1.1K
21.1K
173
1.5K
1.3K
14.1K
213
917
323
6.7K
101
569
3.2K
113.7K
277
2.4K
80
1.6K
116
522
62
2.5K
294
2.3K
299
8K
691
14.6K
73
662
135
3K
754
13.6K
323
4.4K

Leaderboard