πŸŽƒ Halloween in Candy Crush Saga! Find all details HERE
✨ All Stars US! Find all info and claim your star badge HERE

10141

candykimcandykim Posts: 5 Level 2

10141 is vreselijk. Ben al veel boosters en goudstaven verloren de laatste episode

Comments

  • kiara_waelkiara_wael Posts: 61,551 Candy Moderator

    Hi and Welcome to the King Community

    I'm sorry but we only use English on the King Community, to make sure that everyone understand and can be understood.Β 

    Therefore, I'm going to close this thread for now. Please feel free to re-post your question in English and you can use Google Tranlations . and We will be happy to help you.

    Thanks for your understanding and have a great day!

This discussion has been closed.