Sign Up!

πŸ”₯ Hot right Now! 🌢
πŸŽ„πŸ“– Holiday Calendar
πŸ† Claim your level milestone badges:
1000 // 2000 // 3000 // 4000 // 5000 // 6000
πŸ‘―β€β™€οΈFind your Team HERE!

Piggy bank

Hildy
Hildy Posts: 51 Level 2
edited January 2022 in Support

Why is the piggy bank option not working. All it say is oops something went wrong. Some other icons have same issue.

Comments

Hey! Would you like to give us your opinion?