Sign Up!

πŸ”₯ Hot right Now! 🌢
πŸŽ„πŸ“– Holiday Calendar
πŸ† Claim your level milestone badges:
1000 // 2000 // 3000 // 4000 // 5000 // 6000
πŸ‘―β€β™€οΈFind your Team HERE!

Friends add

Tobi420
Tobi420 Posts: 1 Newbie
edited November 20 in Discussions

How can i add friends in Candy Crush friends Saga?

Comments

Hey! Would you like to give us your opinion?